Cây Thông Noel Ba Lá

Hiển thị tất cả 11 kết quả

Cây 90cm: giá KM còn 355.000đ | Cây 1,2m: giá KM còn 495.000đ

Cây 1,5m: giá KM còn 785.000đ | Cây 1,8m: giá KM còn 885.000đ

Cây 2m: giá KM còn 1.255.000đ | Cây 2,1m: giá KM còn 1.295.000đ

Cây 2,4m: giá KM còn 1.695.000đ | Cây 3m: giá KM còn 2.545.000đ

Cây 3,6m: giá KM còn 4.135.000đ | Cây 4,5m: giá KM còn 6.295.000đ

-20%
495.000
-10%
785.000
-29%
885.000
-30%
1.255.000
-23%
1.295.000
-22%
1.695.000
-20%
2.545.000
-16%
4.135.000
-20%
6.295.000
-17%
28.995.000
-18%
355.000