Cây Thông Noel Trắng

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Cây 90cm: giá KM còn 215.000đ | Cây 1,2m: giá KM còn 325.000đ

Cây 1,5m: giá KM còn 495.000đ | Cây 2m: giá KM còn 785.000đ

Cây 2,4m:giá KM còn 1.195.000đ | Cây 3,0m: giá KM còn 2.295.000đ

Cây 3,6m: giá KM còn 3.295.000đ | Cây 4,5m: giá KM còn 5.695.000đ

-24%
325.000
-28%
495.000
-20%
785.000
-14%
1.195.000
-12%
2.295.000
-13%
3.295.000
-10%
5.695.000
-25%
215.000