Cây Thông Noel Lá Xanh

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Cây 90cm: giá KM còn 175.000đ | Cây 1,2m: giá KM còn 245.000đ

Cây 1,5m: giá KM còn 385.000đ | Cây 1,8m: giá KM còn 495.000đ

Cây 2,1m: giá KM còn 695.000đ | Cây 2,4m: giá KM còn 955.000đ

Cây 3m: giá KM còn 1.755.000đ | Cây 3,6m: giá KM còn 2.895.000đ

Cây 4,5m: giá KM còn 4.995.000đ

-42%
245.000
-31%
385.000
-24%
495.000
-16%
695.000
-30%
955.000
-27%
1.755.000
-22%
2.895.000
-15%
4.995.000
-26%
175.000